KIM JESTEŚMY

Generalna Dyrekcja ds. Młodzieży i Współpracy Rozwojowej (DG ds. Młodzieży) jest organem rządowym rządu Kantabrii (region północnej Hiszpanii), zależnym od Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu. Jego misją jest promowanie procesu rozwoju młodzieży w Kantabrii, wzmacniając jego ducha partycypacji. DG ds. Młodzieży zapewnia zasoby niezbędne do integralnego rozwoju młodych ludzi poprzez działania w ich wolnym czasie. Te programy i usługi wzbogacają współistnienie i rozwój młodych ludzi w Kantabrii w najbardziej istotne tematy dla tej grupy: zatrudnienie, szkolenie, czas wolny itp. Główne cele to: praca nad osobistą autonomią poprzez mobilność i emancypację; promowanie uczestnictwa społecznego i kreatywności; wzmacnianie równych szans wśród młodych ludzi.

Więcej informacji >>

DLACZEGO FOLM JEST WAŻNE DLA TWOJEGO PODMIOTU?

Projekt FOLM zajmuje się strukturalnym problemem naszego społeczeństwa w trzech różnych obszarach: społecznym, pracowniczym i edukacyjnym, poprzez innowacyjną metodologię. Projekt łączy się z misją i celami DG ds. Młodzieży, ponieważ łączy w sobie pracę osobistej autonomii i emancypacji młodych ludzi. Dodaje on innowacyjnej perspektywy w procesie pracy i włączenia społecznego NEET. Ponadto międzynarodowy wymiar projektu jest okazją do wzmocnienia aktywnej polityki wdrażanej przez rząd Kantabrii w celu zmniejszenia liczby NEET. Ostatecznie projekt ten wpisuje się w cele DG ds. Młodzieży, polegające na świadczeniu usług dla młodych ludzi, dostosowywaniu się do ich realiów i pracy z innowacyjnymi narzędziami, aby dotrzeć do nich z wyzwaniami codziennego życia.