Niniejsza nota prawna reguluje korzystanie z usług portalu internetowego (zwanego dalej serwisem) https://www. folmweb. com/; Centrum Innowacyjnej Edukacji z siedzibą przy Alei Reymonta 52, 01-842 Warszawa Polska, jako właściciel strony internetowej, udostępniają ten portal internautom w celu dostarczania informacji o usługach i działaniach związanych z projektem “Od zewnątrz do rynku pracy (FOLM)";. W tym celu poniżej zamieszczono dane identyfikacyjne i kontaktowe wszystkich partnerów projektu, którzy mogą działać zamiennie za pośrednictwem tego portalu w zależności od rodzaju usługi, o której mowa:

 

Centrum Innowacyjnej Edukacji

Aleja Reymonta 52 01-842 Warszawa, Polska

Identification number: 551051

Contact: 0048 516 239 997 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Bank Żywności w Olsztynie

ul. Bohaterów Monte Cassino 4 10-165 Olsztyn

Identification number: 0000029900

Contact: 662 243 186 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gobierno de Cantabria

C/ Vargas 53 – Santander 39010 Cantabria, Spain

Identification number: 53933002B

Contact: 34 942 207 394 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Limerick Institute of Technology

Moylish Park, Limerick, Ireland

Identification number: 0000029900

Contact: 353 504 28114 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Femxa Formación, S.L.
c/San Roque nº 57-61 Bajo, 36204 – Vigo (Pontevedra - España) 
CIF: B36338051
Contacto: (+34) 986 493 464 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ULS Universal Learning Systems
34 Charleville Road Phibsborough Dublin D07 W3C3, Ireland
Identification number: 8256106P
Contact: 353 87 249 8791 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

The Venture Trust
Argyle House 3 Lady Lawson Street EDINBURGH EH3 9DR, United Kingdom
Identification number: SCO38932
Contact: 44 131 228 7700 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

University Court of the University of Edinburgh
Holyrood Road Edinburgh Scotland EH8 8AQ, United Kingdom
Identification number: SC005336
Contact: 0044 131 650 9795 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Modyfikacje treści strony i przerwy w dostępie

Centrum Innowacyjnej Edukacji zastrzega sobie prawo do dokonywania, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, modyfikacji i aktualizacji usług i informacji zawartych w serwisie. Centrum Innowacyjnej Edukacji zastrzega, że nie gwarantuje dostępności i ciągłości funkcjonowania swojej strony internetowej i/lub swoich usług lub treści, ani też ich stałej aktualizacji. Jednakże, jeśli będzie to możliwe, zostanie wcześniej ostrzeżony o przerwie w działaniu strony i oferowanych na niej usług. W tym kontekście Centrum Innowacyjnej Edukacji odmawia wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z braku dostępności lub ciągłości działania serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

Regulamin strony internetowej

Niniejszy regulamin reguluje korzystanie z serwisu internetowego https://www. folmweb. com, który Centrum Innowacyjnej Edukacji udostępnia internautom. Dostęp do strony internetowej przez użytkowników jest bezpłatny. Korzystanie z serwisu internetowego daje Ci status użytkownika tego samego i zakłada pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszej Nocie prawnej w opublikowanej obecnie wersji, w której dostęp do serwisu, jak również naszej Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookie. Centrum Innowacyjnej Edukacji zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do swojej strony internetowej, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych ogólnych przepisów, jak również tych, które mogą mieć zastosowanie. Zarówno strony niniejszego serwisu, jak i powiązane z nim portale społecznościowe mogą zawierać artykuły, wiadomości, komentarze lub oceny na różne tematy, które Centrum Innowacyjnej Edukacji może uznać za interesujące, a których treść odzwierciedla jedynie opinie lub kryteria autorów. 

Zastrzeżenie

 • Centrum Innowacyjnej Edukacji nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub przeznaczenie przez użytkowników informacji zawartych na stronie internetowej lub w którymkolwiek z jej serwisów, ani za komentarze, opinie i pomysły, które są rozpowszechniane z serwisów społecznościowych, w których Centrum Innowacyjnej Edukacji ma profil lub inne narzędzia partycypacyjne udostępniane użytkownikom. W tym sensie
 • Centrum Innowacyjnej Edukacji nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane na przykładach, ale nie tylko, komentarzach, portalach społecznościowych lub innych środkach umożliwiających osobom trzecim samodzielne publikowanie treści na stronie internetowej.
 • Centrum Innowacyjnej Edukacji nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wystąpić w systemie komputerowym użytkownika (zarówno w sprzęcie, jak i oprogramowaniu) lub w dokumentach w nim przechowywanych z powodu dostępu użytkownika do niniejszej strony internetowej, z powodu wirusów komputerowych, awarii, lub przyczyn niezależnych od Centrum Innowacyjnej Edukacji.
 • Nie ponosi również odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych na stronie internetowej, jak również za brak prawdziwości i dokładności jej treści.

Użytkownicy będą ponosić wyłączną odpowiedzialność za rzeczywistość wszystkich danych przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej lub powiązanych sieci społecznościowych, zobowiązując się do starannego i poufnego korzystania z kluczy, które mogą być dostarczone przez Centrum Innowacyjnej Edukacji w celu uzyskania dostępu do usług. W związku z tym użytkownicy są odpowiedzialni za właściwe przechowywanie i poufność wszelkich identyfikatorów i/lub haseł, które zostały im udostępnione przez Centrum Innowacyjnej Edukacji i są zobowiązani do nieprzenoszenia ich wykorzystania na osoby trzecie lub do umożliwienia dostępu do nich osobom trzecim. Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Centrum Innowacyjnej Edukacji o każdym incydencie, który może prowadzić do niewłaściwego wykorzystania wskazanych identyfikatorów (kradzież, utrata. . . ), aby przystąpić do jego anulowania.

Jeżeli takie wydarzenia nie są zgłaszane, Centrum Innowacyjnej Edukacji będzie zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z niewłaściwego wykorzystania identyfikatorów lub haseł przez nieupoważnione osoby trzecie. Niniejsza witryna internetowa może ułatwiać dostęp, poprzez linki, do innych stron internetowych, które mogą być interesujące dla użytkowników, wyłącznie w celu ułatwienia poszukiwania zasobów za pośrednictwem Internetu, to znaczy wyłącznie w celach informacyjnych, w żadnym wypadku nie sugerując, nie zapraszając ani nie zalecając ich. Strony te, zarządzane przez osoby trzecie, nie należą do Centrum Innowacyjnej Edukacji ani nie dokonują przeglądu ich zawartości, dlatego też nie ponoszą one odpowiedzialności za jakość, dokładność i prawdziwość tych stron, ani za działanie strony, do której prowadzą linki, ani też za ewentualne szkody, jakie mogą wyniknąć z ich dostępu lub użytkowania.

Ogólne warunki korzystania z serwisów społecznościowych i innych narzędzi współpracy

 • Uczestnictwo w serwisach społecznościowych, do których odnośnik znajduje się na tej stronie lub w jakiejkolwiek innej oferowanej przez nią usłudze, oznacza pełne i bezwarunkowe przestrzeganie niniejszych Warunków, zastrzegając sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do nich z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby trzeciej, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia, tym użytkownikom, którzy nie zastosują się do nich.
 • Serwisy społecznościowe i inne usługi mają być bezpłatnym narzędziem cyfrowym, które Centrum Innowacyjnej Edukacji udostępnia odwiedzającym swoją stronę internetową w celu rozpowszechniania informacji związanych z działalnością projektu FOLM. Podobnie, wszelkie obraźliwe, brutalne, dyskryminujące lub mogące zakłócić normalne funkcjonowanie tych narzędzi zostaną usunięte.
 • Publikowanie promocji i linków do ofert handlowych, a także zbieranie danych do celów reklamowych jest zabronione. Jeśli użytkownik jest dotknięty działaniami niezgodnymi z prawem lub naruszającymi te warunki albo wykryje niewłaściwe użycie cyfrowych narzędzi internetowych przez innych użytkowników, można poinformować o tym Centrum Innowacyjnej Edukacji poprzez e-mail info@folmweb. com, aby mogło je złagodzić lub wyeliminować.
 • W żadnym wypadku Centrum Innowacyjnej Edukacji nie ponosi odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkowników, którzy wyrażają jedynie opinie jego autora.
 • Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, przed przekazaniem tych danych osobowych osobom trzecim, w szczególności informacji fotograficznych lub audiowizualnych, muszą Państwo uzyskać zgodę ich posiadaczy, powstrzymując się od podawania tych informacji w inny sposób. W każdym przypadku zaleca się, aby użytkownicy zwracali szczególną uwagę na publikowanie takich treści, aby nie narażać prywatności i prywatności ludzi w swoim otoczeniu, jak również aby nie publikować fizycznych informacji kontaktowych, które pozwolą każdemu z nich poznać, miejsce, w którym mieszka, gdzie pracuje lub studiuje na co dzień lub miejsca rozrywki, w których zazwyczaj przebywa.

Ponadto użytkownicy muszą wykorzystywać i publikować wyłącznie treści odnoszące się do tych, którzy posiadają wystarczające prawa własności intelektualnej. W każdym przypadku, linki te muszą spełniać następujące warunki.

Własność intelektualna i przemysłowa

Wszystkie treści dostępne na stronie internetowej (teksty, grafiki, filmy wideo, zdjęcia, logo, ikony, klipy dźwiękowe, kompilacje danych i oprogramowania, znaki towarowe, nazwy handlowe, itp. ) są własnością Centrum Innowacyjnej Edukacji i są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej, dla których powielanie i/lub publikowanie, w całości lub części, sieci, przetwarzanie komputerowe, dystrybucja, publiczne komunikowanie, modyfikacja lub przekształcenie, bez uprzedniej zgody osób odpowiedzialnych za stronę, jest dozwolone na piśmie. W żadnym wypadku nie należy rozumieć, że dostęp i nawigacja użytkownika oznacza zrzeczenie się, przekazanie, udzielenie licencji lub całkowite lub częściowe przeniesienie tych praw przez Centrum Innowacyjnej Edukacji. Udostępnione za ich pośrednictwem materiały mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego, przy czym zabronione jest ich wykorzystywanie w celach komercyjnych lub do prowadzenia działalności sprzecznej z prawem. Dozwolone będą jedynie linki na stronach głównych stron internetowych, a wszelkiego rodzaju praktyki prowadzące do błędów co do pochodzenia treści są zabronione. Utworzenie linku nie będzie oznaczało żadnego rodzaju umowy, kontraktu, sponsoringu czy rekomendacji przez Centrum Innowacyjnej Edukacji strony, która tworzy link. Nie będą one oznaczać żadnego związku ani współpracy z podmiotem powiązanym, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Strona internetowa, na której znajduje się hiperłącze, nie będzie zawierała informacji o treściach nielegalnych, dyskryminujących, sprzecznych z powszechnie przyjętymi zasadami etycznymi lub sprzecznych z porządkiem publicznym, ani treści sprzecznych z jakimikolwiek prawami osób trzecich. Centrum Innowacyjnej Edukacji może zażądać usunięcia linku do niniejszej strony internetowej, bez konieczności podawania przyczyny. W tym przypadku strona, która umieściła link, musi przejść do jego natychmiastowego usunięcia, jak tylko otrzyma odpowiednie powiadomienie. Centrum Innowacyjnej Edukacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie gwarantuje jakości, dokładności, rzetelności, poprawności czy moralności treści lub usług, które może zaoferować stworzenie hiperłącza. Użytkownik ponosi na własną odpowiedzialność konsekwencje, szkody lub działania, które mogą wyniknąć z dostępu do strony internetowej hiperłącza. Strona internetowa, na której znajduje się hiperłącze, nie może zawierać znaku towarowego, nazwy, logo, sloganu lub innych oznaczeń odróżniających należących do Centrum Innowacyjnej Edukacji, z wyjątkiem tych oznaczeń, które są częścią tego samego hiperłącza.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu w sposób staranny, poprawny i zgodny z prawem oraz zobowiązuje się do powstrzymania się od:

 • korzystania przez osoby trzecie z jakichkolwiek innych mechanizmów, które zmieniają wygląd, oryginalną konfigurację lub zawartość sieci.
 • Usuwanie, unikanie lub manipulowanie danymi rejestracyjnymi, znakami towarowymi i innymi danymi identyfikującymi prawa Centrum Innowacyjnej Edukacji, włączonymi do treści i/lub usług oferowanych w sieci, a także technicznymi urządzeniami zabezpieczającymi lub wszelkimi mechanizmami informacyjnymi, które mogłyby je zawierać.
 • Korzystaj z treści i informacji Centrum Innowacyjnej Edukacji uzyskanych za pośrednictwem jego strony internetowej do wysyłania reklam, komunikatów do sprzedaży bezpośredniej lub w innych celach komercyjnych, lub niezamówionych komunikatów skierowanych do wielu osób.
 • Ogólnie rzecz biorąc, używać treści w sposób, do celów lub skutków niezgodnych z prawem, moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.
 • Wykorzystywać, powielać lub kopiować, rozpowszechniać, udostępniać publicznie za pośrednictwem dowolnej formy komunikacji publicznej, przekształcać lub wykonywać podobnych lub analogicznych działań na treści stron internetowych i portali, do których prowadzą linki, bez uprzedniej i wyraźnej zgody Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Centrum Innowacyjnej Edukacji wyraża zgodę na całkowite lub częściowe powielanie tekstów i treści udostępnianych w sieci, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki: 

 • Zachowana jest integralność treści, dokumentów lub grafik.
 • Centrum Innowacyjnej Edukacji jest wyraźnie wymienione jako źródło i źródło ich pochodzenia.
 • Cel i przeznaczenie takiego wykorzystania jest zgodne z celami strony internetowej i/lub działalności Centrum Innowacyjnej Edukacji.
 • Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, a jego dystrybucja, publiczne komunikowanie, przekształcanie lub rekonstrukcja są wyraźnie zabronione.

Wszelkie inne sposoby wykorzystania muszą być uprzednio i wyraźnie zgłoszone i zatwierdzone przez Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Ochrona danych osobowych i plików cookie

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej będą traktowane zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, określonymi w Polityce Prywatności i Polityce Cookie. 

Prawodawstwo i jurysdykcja

Kwestie związane z korzystaniem z niniejszej strony internetowej lub jej zawartości będą regulowane i interpretowane w każdym z jej skrajności, zgodnie z niniejszą informacją prawną i prawodawstwem europejskim, poddając strony, w odniesieniu do wszelkich kwestii spornych z niej wynikających, wyłącznej jurysdykcji i jurysdykcji sądów i trybunałów Hiszpanii, Irlandii lub Polski, z wyjątkiem przypadków, w których nie jest to prawnie dozwolone, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może im odpowiadać.