Wprowadzany przez:

Partnerzy:

 

 

Bank Żywności w Olsztynie.

Bank Żywności w Olsztynie jest niezależną organizacją pozarządową założoną w 2000 roku.

18 lat temu postanowiliśmy ratować żywność przed zmarnowaniem. Wyciągnęliśmy dłoń do potrzebujących, nie tylko zapewniając im żywność, ale również edukując oraz tworząc miejsca pracy. Współdziałamy z blisko 300 organizacjami, instytucjami, dzieląc się żywnością wiedzą i doświadczeniem, pomagają nam w tym wolontariusze.

Od 18 lat każdego dnia:

  • Ratujemy żywność przed zmarnowaniem i przekazujemy ją potrzebującym. Rocznie pomagamy około 95 tysiącom osób w regionie. Od początku naszej pracy udało nam się uratować ponad 47 milionów kilogramów żywności.
  • Edukujemy społeczeństwo jak zdrowo się odżywiać i jesteśmy ekspertami w zapobieganiu marnowania żywności. Prowadzimy około 300 warsztatów rocznie dla prawie 4 tysięcy osób.
  • Od 2004 roku pracujemy również nad aktywizacją osób długotrwale bezrobotnych, którzy chcą wrócić na rynek pracy. Do tej pory udało nam się zaktywizować 150 osób. W tej chwili realizujemy programy dedykowane ponad 500 osobom.

Dlaczego projekt FOLM jest ważny dla organizacji?.

Dlaczego projekt FOLM jest ważny dla organizacji? Od 2004 r. Bank Żywności prowadzi kompleksowe działania dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Uczestnictwo w projekcie FOLM, to wspaniała okazja, aby rozwinąć zakres działań i poszerzyć go o kolejną grupę osób, tym razem NEET. To naturalny i logiczny krok dla organizacji, aby rozpocząć program, który skupi się na młodych ludziach, wzmacniając ich potencjał. Istotna jest również formuła projektu. Bank Żywności dostrzega ogromny potencjał w tej innowacyjnej metodzie edukacji i aktywizacji. Program ten jest potrzebny szczególnie tutaj - na Warmii i Mazurach, w regionie, w którym od lat jest najwyższa stopa bezrobocia w kraju.